การที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ในสมัยนี้ โดยเฉพาะมีหน้าที่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งกันสักหน่อยเพราะเด็กรุ่นใหม่ขาวใสหน้าสวยและก็โตเกินวัยไปเป็นอย่างมาก [Continue reading…]